Industriálny a technický textil

Industriálny a technický textil

Kompletná kolekcia digitálnych laserových systémov špecialne vyvinutých na spracovanie technických a prírodných textílií

Požiadavky výrobcov a prevádzačov textilného odvetvia sledujú vývoj trendu, ktorý sa silno sústredí na skrátenie času na trhu a zároveň garantovania vysokej kvality a nízkych nákladov.

Laserová technológia representuje budúcnosť rýchlo rastúcej výroby a digitálne nahrádza tradičné metódy značenia, gravírovania a rezania tkanív, vďaka “energii svetla”.

SEI Laser prináša na trh SET TechTextile Líniu, kompletnú ponuku digitálnych laserových systémov špeciálne vyvinutých na spracovanie technických a prírodných tkanív.

SEI Laser TechTextile Línia je kolekcia laserových systémov vhodná pre výrobcov industriálnych, funkčných, vysokovýkonných, high-tech skonštruovaných tkanív, ktorí sú v odvetviach:

 • Agrotech pre poľnohospodárstvo (Agro-Textiles);
 • Buildtech na ochranu proti slnku, hydroizolácii, protihlukovej a tepelnej izolácii, klimatizácii (stavebný textil);
 • Clothtech and Sportech (Bežné a športové textílie);
 • Ecotech ochranu životného prostredia a čistenie (Textil na ochranu životného prostredia);
 • Geotech na rozdelenie, filtrovanie, ochranu alebo vysušenie pôdy  (Geotextílie);
 • Hometech (Domáce textílie);
 • Indutech na chemické a elektrické aplikácie, strojne inžinierstvo, filtráciu a izoláciu (Industriálne textílie);
 • Medtech na ochranu zdravotníckeho personálu (Lekársky textil);
 • Mobiltech (Textílie používané v preprave);
 • Packtech (Textílie na obaloch);
 • Protech na zvýšenie bezpečnosti pri práci (Ochranný textil);
 • Mäkké značenie pre bannery a vlajky (Vizuálna komunikácia).
Materiály spracované SEI Laser TechTextile Líniou sú: prírodné a syntetické textílie, TPU a technické textílie.

Produktivita

Až 10krát vyššia produktivita ako pri tradičných strojoch.

Nízka energia

Zníženie nákladov a spotreby.

Kvalita

Vysoko kvalitne utesnené rezané hrany a veľmi presné rezanie.

SEI Laser Mercury Conveyor

Mercury Conveyor

Špičkový profesionálny laserový systém na značenie, rezanie a výrobu dekorácií.

SEI Laser NRGL Conveyor

NRGL Conveyor

Nový laserový systém na rezanie a značenie textílových roliek. Ponúka vysokú kvalitu, rýchlosť a produktivitu.

SEI Laser X-Type Conveyor

X-Type Conveyor

Neprekonateľná rýchlosť a presnosť laserového rezania.

SEI Laser Flexi 1300 Conveyor

Flexi 1300 Conveyor

Maximálna produktivita v spracovaní zrolovaných materiálov.

SEI Laser Matrix Textile

Matrix Textile

Špičkový laserový stroj na spracovanie textílových roliek s laserovou technológiou.