Kontakt

Kontakt

Distribútorom laserov SEI je firma UHAL trade s.r.o. Táto firma pôsobí v laserovom biznise už viacej ako
15 rokov a okrem laserov SEI predáva aj iné značky laserov: Epilog laser, AEON, Radiant a ďalšie.
Celkovo už firma inštalovala v SR aj ČR viacej ako 600 laserových systémov pre rôzne odvetvia priemyslu, signmakingu a reklamy. Vďaka skúseným servisným technikom, poskytuje na všetky inštalované lasery spoľahlivý odborný servis. Firma ma centrály v Českej aj v Slovenskej republike.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

UHAL trade s.r.o.
Pozdišovce 247
072 01  Pozdišovce

tel.: +421 56 689 43 63
email: uhal@uhal.sk

UHAL trade cz s.r.o.
Na Pankráci 1003/53
140 00  Praha 4
, Nusle
tel.: +420 720 109 590
email: uhal@uhal.cz